چمن مصنوعی | شرکت یارا پویش ایرانیان

کفپوش داخل سالن

|

یارا پویش ایرانیان

توضیحات
  • درمیان اجزاء وبخش های مختلف اماکن وسالن های سرپوشیده ورزشی،کفپوش ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
  • این اهمیت به جائی رسیده است که طراحی ،احداث،اجرا ونگهداری کفپوش سالن های سرپوشیده ورزشی ،به یک تخصص تبدیل شده است.
  • کفپوش های ورزشی داخل سالن،متناسب با نوع کاربران واهداف ورزش،دارای درجات مختلفی از اهمیت است، هرچند که در هرشرایط این اهمیت وجود دارد.
  • در ورزش مدارس،کفپوش ها با هدف سلامت وایمنی دانش آموزان،مورد توجه وتاکید است.
  • در کلوب ها وباشگاه های حرفه ای ورزشی نیز،کفپوش ،مبنای مهمی برای عملکرد قهرمانان و ورزشکاران حرفه ای است.
عکس اورجینال