چمن مصنوعی | شرکت یارا پویش ایرانیان

دلایل مناسب برای انتخاب چمن مصنوعی در فوتبال

|

یارا پویش ایرانیان

فوتباليست هايي كه تا به حال بر روي زمين چمن مصنوعي بازي نكرده بودند مي توانند يك دليل متقاعدكننده و تشويق كننده براي استفاده از آن شود. زيرا مي گويند كه بازي بر روي چمن مصنوعي بسيار لذت بخش است. در گذشته باور مردم اين بوده است كه چمن مصنوعي سخت و ناخوشايند است. هرچند در حال حاضر چنين فكري در مورد چمن مصنوعي ناحق است ، زيرا با مواد نرم و لطيفي كه در آن استفاده شده است به همان لطافت چمن طبيعي است . تكل كردن و حتي لغزيدن بر روي شكم بر روي چمن مصنوعي امكان پذير است بدون اينكه حتي خراش كوچكي ايجاد شود.

پيروزي در زمين چمن مصنوعي به كمال ختم نمي شود به طور ديگر، تكه هاي عريان در چمن قطعه هايي از چمن كه با ضربه كنده مي شوند، گل و لاي هاي آزار دهنده و ... براي بازيكنان بسيار سخت است و به همين دليل نبايد از زمين طبيعي در رقابت ها استفاده كرد. هر چند، زمين مصنوعي و ساختگي مي تواند به راحتي باعث شود كه آسودگي اين را داشته باشيم كه فوراً بعد از پآيا ن يك بازي مي توانيم بازي ديگري را بدون نگراني از زمين شروع كنيم.

با چمن مصنوعي شما مي توانيد هميشه انتظار شرايط خوب مشابه را داشته باشيد. در حالي كه چمن طبيعي بعد از يك دوره 250 ساعته تسليم مي شود. اما چمن مصنوعي مي تواند 24 ساعته 7 روز هفته استفاده شود. به صورت طبيعي اين بستگي به نگهداري منظم خوب دارد.چمن مصنوعی به همان كيفيت و زيبايي چمن طبيعي