چمن مصنوعی | شرکت یارا پویش ایرانیان

چمن مصنوعی تحت تاثیر شرایط جوی قرار نمی گیرد

|

یارا پویش ایرانیان

باریدن های سنگین ، خشكی طولانی مدت ، برف و یخبندان و ... شرایط یك زمین طبیعی بسیار به شرایط جوی حساس است. چمن مصنوعی اینگونه نیتس: چمن مصنوعی به راحتی در شرایط بازی ، آب را خالی می كند. با زدن ضربه بر روی چمن نباید نگران كنده شدن آن باشید زیرا به راحتی در چمن مصنوعی مهار شده است. گردوغبار در شرایط گرم هوا و یا برف در زمستان به راحتی از بین می رود. در كشورهای اسكاندیناویایی ، چمن های مصنوعی حتی با سیستم های گرمایشی زیرزمینی تجهیز شده اند كه زمین مصنوعی را برای بازی حتی در سردترین دما هم آماده می كند. رقابت های شما می تواند بر روی چمن مصنوعی به راحتی ادامه پیدا كند و جدول بازی ها و برنامه بازی ها به این دلیل مختل نمی شود و هیچ احتیاجی نیست كه جلسات آموزشی را كنسل كنیم ... شما چه فكری می كنید؟
علف چینی ، تخم كاری ، بارورسازی ، خط كشیدن خطوط و ... چمن واقعی احتیاج به تلاش بسیار زیاد و زمان و هزینه ی زیادی دارد. چمن مصنوعی اینگونه نیست . به راحتی می شود از آن نگهداری كرد. نگهداری روزانه (برس زدن ، از بین بردن آشغال ها و زدودن برگ ها) به راحتی توسط داوطلبان انجام می شود و احتیاج به آموزش مخصوص ندارد و به صورت میانگین سالی 2 بار احتیاج به بازنگری و كنترل چمن مصنوعی است . اگر شما از چمن مصنوعی خود به خوبی مراقب كرده اید در حدود 15 سال برای شما باقی می ماند و بعد هم به كاراكترها و شاخصه های خود باز می گردد. به زبان دیگر بازی بر روی آن احساس خوبی است.چمن مصنوعی یک نگهداری دوستانه است