چمن مصنوعی | شرکت یارا پویش ایرانیان

چمن مصنوعی برای زمین ورزشی

|

یارا پویش ایرانیان

توضیحات بیشتر
  • استفاده چمن مصنوعی:
  • سیگار آتش یا چیزها و اجسام گرم میتوانند به نقطه های ذوب شده ای را در چمن مصنوعی بوجود آورند
  • همیشه با کفش های ورزشی میخ دار مناسب در چمن مصنوعی راه بروید
  • کفشهای ورزشی میخدار مناسب راه رفتن روی چمنهای مصنوعی نیستند. روی چمن مصنوعی آدامس و شیشه نریزید
  • وقتی که برف می بارد و یخ میزند صبر کنید تا برف ها و یخها آب شود. در غیر اینصورت پاک کردن در حال یخ زده بودن چمن مصنوعی و الیاف آن را از بین میرود
  • نگهداری چمن مصنوعی :
  • برگهای ریخته شده را روی چمن مصنوعی با شن کش یا برگ روب جمع کنید
  • جمع آوری الیاف مصنوعی جا نگرفته با یک جاروب بطور متناوب
  • پر کردن مصالح مثل ماسه کوارتز و دانه های لاستیک هر دوسال یکبار
  • پاک سازی میادین ورزشی هر پنج سال یکبار با ماشین تمیز کاری. ماسه کوارتز و دانه های لاستیک میتوانند تصفیه و دوباره پر شوند.
عکس اورجینال