چمن مصنوعی | شرکت یارا پویش ایرانیان

نصب کفپوش سالن ورزشی

|

یارا پویش ایرانیان

کاربرد
  • ورزشی
نوع پروژه
  • اجرا
شرح پروژه
  • مراحل اجرا:
  • 1-زیر سازی بوسیله ساب و اجرای ماستیک کامل سطح.
  • 2-اجرای عملیات نصب کفپوش طبق طرح و رنگ مشخص شده.
  • 3-اجرای عملیات درز جوش یه اتو با دستگاه اتوماتیک.
  • 4-اجرای خط کشی استاندارد.
عکس اورجینال