چمن مصنوعی | شرکت یارا پویش ایرانیان

فواید چمن مصنوعی چیست ؟

|

یارا پویش ایرانیان

چمن مصنوعی طول عمر بیشتری دارد.

چمن مصنوعی احتیاج به نگهداری كمتری دارد.

چمن مصنوعی با محیط اطرافش سازگار است.

چمن مصنوعی برای آموزش تكنیكی ایده آل است.

چمن مصنوعی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.