چمن مصنوعی | شرکت یارا پویش ایرانیان

حفاظ اطراف سالن و خط کشی ایرانیان

|

یارا پویش ایرانیان

پروژه شامل
  • ضربه گیر
شرح پروژه
  • حفاظ کشی اطراف سالن و خط کشی سالن های ورزشی بسکتبال تمرینی می باشد .
عکس اورجینال