چمن مصنوعی | شرکت یارا پویش ایرانیان

جداسازی و حفاظ سالنهای ورزشی

|

یارا پویش ایرانیان

پروژه شامل
  • تور کشی سقف
محصولات به کار رفته
  • نخ الیاف و نایلون
شرح پروژه
  • جداسازی و حفاظ سالنهای ورزشی با استفاده از تور که به صورت ریلی و ثابت قابل نصب می باشد.
عکس اورجینال