چمن مصنوعی | شرکت یارا پویش ایرانیان

تورکشی سقف سالن ورزشی

|

یارا پویش ایرانیان

پروژه شامل
  • تور کشی سقف
شرح پروژه
  • نخ این نوع تور تهیه شده از الیاف و نایلون است.
  • ور کشی سالن به وسیله سیم بکسل می باشد که موازی با شیب سقف سالن انجام می شود.
  • تور کشی سقف سالن جهت محافظت از سقفهای کاذب و لامپ ها و شیشه پنجره ها می باشد.
  • به هنگام تور کشی دریچه هایی در داخل تور ایجاد می شود که به راحتی می توان لامپ ها را تعویز و یا تعمیر کرد .
عکس اورجینال