فوايد چمن مصنوعي چيست؟

چمن مصنوعي فوايدي دارد كه به خصوص شامل :

• چمن مصنوعی طول عمر بیشتری دارد.

• چمن مصنوعی با هر نوع آب و هوا سازگار است.

• چمن مصنوعی احتیاج به نگهداری كمتری دارد.

• چمن مصنوعی با محیط اطرافش سازگار است.

• چمن مصنوعی برای آموزش تكنیكی ایده آل است.

• چمن مصنوعی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.

ادامه...

برخی از محصولات ما